Kies uw taal:
nieuws | 10.03.2021

HACCP

HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico's in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Concreet wil dit zeggen dat niet alleen bedrijven in de voedingsindustrie hieraan moeten voldoen, maar ook de horeca, cateringbedrijven, grootkeukens, bakkers, beenhouwers, broodjeszaken etc.

Veiligheid en hygiëne zijn in de voedingsindustrie van het allergrootste belang. Om de veiligheid van onze voedselketen te garanderen zijn er dan ook allerlei Europese richtlijnen van toepassing. Zo moet alle EHBO-materiaal voldoen aan de HACCP norm. Wouter Jacobs , CEO Detectaplast

HACCP betekent "Hazard Analysis - Critical Control Point" ofwel "Gevarenanalyse - Kritische Controlepunten. Het heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart, omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, zodat het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico werd gezien.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is.

Deze 7 principes zijn:

  1. Identificatie van elk gevaar dat voorkomen, geëlimineerd of gereduceerd moet worden
  2. Vastleggen van kritische controlepunten die gevaar kunnen voorkomen, elimineren of reduceren
  3. Vaststellen van kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten teneinde te kunnen bepalen wat al dan niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar
  4. Vaststellen en toepassen van efficiënte bewakingsprocedures voor de kritische controlepunten
  5. Vaststellen van corrigerende maatregelen als uit de bewaking blijkt dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is
  6.  Vastleggen van procedures om na te gaan of de in de punten 1 tot 5 bedoelde maatregelen naar behoren functioneren
  7.  Documentering aangepast aan de aard en de omvang van het bedrijf teneinde aan te tonen dat de in de punten 1 tot 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast.
Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.
3D EXPLODED VIEW NO TEXT.jpg

Ortho Medic Care heeft speciaal EHBO materiaal dat geproduceerd wordt om te voldoen aan de Europese BRC-standaarden en ook aan de HACCP normen. Wij verdelen dit onder de merknaam Detectaplast ®. 
Onze detecteerbare pleisters zijn voorzien van een metalen strip onder het wondpad waardoor ze gedetecteerd kunnen worden door metaaldetectoren in de productielijn. Een specifiek assortiment in ons aanbod is eveneens X-ray detecteerbaar dankzij de aanwezigheid van een bariumstrip onder het wondpad.
Bovendien zijn ze blauw waardoor ze sterk visueel opvallen.
Er is immers weinig voedsel dat van nature uit blauw is. Onze pleisters zijn dan ook uiterst geschikt voor gebruik in productie-omgeving, catering, horeca en grootkeuken.

Het gamma van Detectaplast ® omvat naast detecteerbare pleisters ook blauwe verbanden, brandwondenproducten en verbanddozen.